Brannvern

Vi i Norsk Førstehjelp Service brenner for å kunne formidle kunnskapen som kan redde liv. Alle våre instruktører er i aktiv tjeneste og som da vet viktigheten av hva som utføres før nødetatene når frem.

Vi tilbyr brannvern kurs innenfor flere temaer og tilpasser kurs etter ønsker og behov. Vi ønsker å tilpasse fleksible løsninger slik at dere har mulighet til å få ut av kurset det som er behovet for akkurat deres bedrift, borettslag, lag og forening ol.

Vi kan tilby selvstendige brannvernkurs, men også i sammenheng med førstehjelps kursene våre.

Hvis din bedrift ønsker et kurs/øvelsesopplegg med moduler hvor det er temaer innen førstehjelp og brann kan vi tilpasse det.

Dette kurset har som mål og gi grunnleggende opplæring i følgende temaer

  • Hvordan brann oppstår
  • Hvordan brann sprer seg
  • Slokkemidler og bruk
  • Rutiner og branninstrukser
  • Evakuering

Praktisk slokkeøvelse:

Vi tilbyr demonstrasjon og øvelse med slokking av brann i et kar med bruk av skum. Vi kan også tilby slokking av brann i klær ved bruk av en ”branndukke”.

Praktisk evakueringsøvelse:

Trenger dere å gjennomføre evakueringsøvelse, så er vi behjelpelige med å planlegge og gjennomføre dette. Etter en slik øvelse kan det være aktuelt med en evaluering, og vi kan være behjelpelige med også det.

Planlegging/ dokumentasjon:         

Ofte kan det være vanskelig å planlegge og tilrettelegge for øvelser og vi kan tilby hjelp til dette. Vi kan være behjelpelige med å finne ut hva din bedrift eller organisasjon trenger og på hvilken måte dette kan gjennomføres.

Vi kan også tilby å tilpasse etter deres behov et registrerings verktøy basert på Excel for registrering av øvelser. Dette  verktøyet er godt egnet der hvor det er flere personer som har et krav om et visst antall øvelser i løpet av f.eks. et år og hvor man lett får oversikt over hvem som har og hvem som mangler øvelsene. Det kan også linkes opp mot f.eks. evalueringsskjemaer, instruksskjemaer ol.