Hjertestarterkurs

Rundskriv fra Sosial- og helsedirektoratet

Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) utenfor helsevesenet.

Reglene om elektromedisinsk utstyr tar sikte på at elektrisk utstyr skal virke tilfredsstillende og i tråd med regelverket. Det innebærer bl.a. at virksomheter med hjertestarter må ha rutiner for kontroll og vedlikehold og opplæring i bruk av utstyret.

Det er ikke nødvendig med delegering fra lege for å kunne bruke en hjertestarter. Regelverket for medisinsk utstyr setter ingen spesifikke krav til kvalifikasjoner for menigmanns bruk av hjertestartere.

Rundskrivet anbefaler likevel at legfolk får adekvat opplæring: Defibrillatorer bør brukes av personell som har kunnskaper i HLR og at dette alltid må utføres i tillegg til bruk av defibrillator. Nødvendig opplæring må gis, helst årlig og praktiske øvelser bør inngå i opplæringen.

hjertestarterkursopplæring

Hoveddelen av kurset er opplæring i bruk av hjertestarter. Man får en aktiv læringsprosess gjennom demonstrasjoner og praktiske øvelser:

 • pasientundersøkelse
 • varsle medisinsk nødtelefon
 • gjenkjenne symptomer på hjerteinfarkt
 • opptreden på skadested
 • festing av elektroder
 • hjerte-lunge-redning (HLR)
 • bruk av hjertestarteren i kombinasjon med HLR
 • varmekonservering
 • praktiske øvelser

Dette førstehjelpskurset gir en meget praktisk opplæring i bruk av hjertestarter. I tillegg gis det en grunnleggende opplæring i førstehjelp generelt. Det legges vekt på aktiv læring og tar utgangspunkt i kursdeltakernes nivå. Temaer inkluderer:

 • fjerning av fremmedlegeme i luftveien
 • hjerte-lungeredning (HLR)
 • fri luftvei
 • sideleie
 • viktighet av hjertestarter
CPR First Aid Training Concept

Alle kursene våre gjennomføres i henhold til retningslinjene fra Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) og alle våre engasjerte instruktører er medisinsk utdannet ambulansepersonell i aktiv tjeneste.

 

Målgrupper:

 • personer som ønsker å lære bruk av hjertestarter
 • ansatte i bedrifter som har anskaffet hjertestarter
 • klubber og foreninger som har anskaffet hjertestarter