Industrivern

Vi i Norsk Førstehjelp Service brenner for å kunne formidle kunnskapen som kan redde liv. Alle våre instruktører er utdannet ambulansepersonell i aktiv tjeneste og som da vet viktigheten av førstehjelpen som utføres før ambulansen når frem.

Hos oss får du realistiske industrivernøvelser som er både tankevekkende, interessante og morsomme for deltakerne. Vi får gode tilbakemeldinger etter gjennomførte øvelser.

Hvis det er ønskelig stiller vi med markører, sminke og et realistisk oppsett.

Krav til virksomheter med grunnleggende industrivern:

§ 12 – Innsatspersonellet skal øve minst hver sjette måned.
Det skal utarbeides skriftlig øvelsesplan (årsplan)
Den enkelte øvelse skal planlegges med tema og mål og evalueres.

Krav til virksomheter med forsterket industrivern:

§ 18 første ledd – Innsatspersonellet skal øves regelmessig og minimum fire ganger i året i å håndtere uønskede hendelser

§ 18 andre ledd – Personer i redningsstab samt orden og sikring skal minimum én gang i året øves i de oppgavene de kan bli stilt overfor.

§ 18 Øvelsene skal planlegges og gjennomføres slik at de dekker variasjoner i tema, årstider, værforhold, tider på døgnet, ulike driftssituasjoner og andre forhold av betydning for å håndtere uønskede hendelser.

Vi organiserer og gjennomfører industrivernøvelser og beredskapsøvelser for industribedrifter. Hver øvelse er unik og tilpasset bedriftens risikoområder. Øvelsene gjennomføres ved bruk av ulike stasjoner for blant annet:

  • brannskader
  • fallskader
  • bruk av hjertestarter og hjerte-lungeredning (HLR)
  • sårskader og blødninger
  • varmekonservering
  • gjenkjenne symptomer
Norsk Førstehjelp Service industrivernøvelse

Alle øvelsene våre gjennomføres i henhold til retningslinjene fra Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) og alle våre engasjerte instruktører er medisinsk utdannet ambulansepersonell i aktiv tjeneste.