Kurs i førstehjelp på barn

Kurset følger samme oppskrift som NGF, men med særskilt fokus på førstehjelp for barn og unge. Kurset krever ingen forkunnskaper og dekker grunnleggende førstehjelpskunnskapene som alle bør ha. Det legges vekt på aktiv læring og tar utgangspunkt i kursdeltakernes nivå. Temaer inkluderer:

 • fjerning av fremmedlegeme i luftveien
 • hjerte-lungeredning (HLR)
 • fri luftvei
 • sideleie

Det gis en kort demonstrasjon i bruk av hjertestarter. Man får en aktiv læringsprosess gjennom demonstrasjoner og praktiske øvelser:

 • bruddskader
 • blødninger
 • brannskader
 • pasientundersøkelse
 • varsle medisinsk nødtelefon
 • gjenkjenne symptomer på kjente barnesykdommer
 • kommunikasjon med barnet
 • opptreden på skadested
 • varmekonservering

 

Alle kursene våre gjennomføres i henhold til retningslinjene fra Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) og alle våre engasjerte instruktører er medisinsk utdannet ambulansepersonell i aktiv tjeneste.

Målgrupper:

 • personell med omsorg for barn (barnehagepersonell, førskolelærere)
 • foreldre, besteforeldre
 • førstehjelpere
 • helsepersonell

Vi er brennende engasjert i akkurat dette kurset fordi førstehjelp mot barn er annerledes enn vanlig førstehjelp. Barn er noe vi alle ønsker å beskytte og ta best mulig vare på, vi vil derfor gi deg kunnskapen som bidrar til at du har grunnlaget for å kunne hjelpe et barn dersom det skulle oppstå en situasjon.

Kurs for barnehager har vi lang og god erfaring med.