Norsk Grunnkurs i førstehjelp

Kurset krever ingen forkunnskaper og dekker de grunnleggende førstehjelpskunnskapene som alle bør ha. Det legges vekt på aktiv læring og tar utgangspunkt i kursdeltakernes nivå. Temaer inkluderer:

 • fjerning av fremmedlegeme i luftveien
 • hjerte-lungeredning (HLR)
 • fri luftvei
 • sideleie

Det gis en kort demonstrasjon i bruk av hjertestarter. Man får en aktiv læringsprosess gjennom demonstrasjoner og praktiske øvelser:

 • bruddskader
 • blødninger
 • brannskader
 • pasientundersøkelse
 • varsle medisinsk nødtelefon
 • gjenkjenne symptomer på hjerteinfarkt og hjerneslag
 • opptreden på skadested
 • varmekonservering

Alle kursene våre gjennomføres i henhold til retningslinjene fra Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) og alle våre engasjerte instruktører er medisinsk utdannet ambulansepersonell i aktiv tjeneste.

 

Målgrupper:

 • personer som ønsker å lære førstehjelp
 • førstehjelpere som skal fortsette med kvalifisert nivå førstehjelp
 • helsepersonell
 • som intro til kurs i bruk av hjertestarter
Få et tilbud på førstehjelpskurs